9-kai MDH kenkyuukai(2019-11-25)

9-kai MDH kenkyuukai(2019-11-25)